รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องชนิดซ่อนแผลใต้คางสำเร็จเป็นคนแรกของโลก

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คิดค้นเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบใหม่ โดยซ่อนรอยแผลไว้ใต้คางและ/หรือหลังใบหู เรียกว่า post-auricular submental approach thyroidectomy หรือ PSA

เทคนิคใหม่นี้จะมีแผลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรที่ใต้คาง เซาะแผลใต้ผิวหนังน้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง ไม่มีแผลในช่องปาก จึงลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการหายของแผลจะเร็วกว่า คนไข้สามารถรับประทานอาหารปกติตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัด อีกทั้งไม่มีแผลที่ทรวงอกหรือรักแร้ซึ่งไม่สวยงาม

อาจารย์ได้เริ่มผ่าตัดเทคนิคใหม่นี้ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ (the British Association of Otorhinolaryngology- Head & Neck Surgery) และสมาคมโสต ศอ นาสิกแพทย์เพื่อการวิจัยแห่งประเทศอังกฤษ (The Otorhinolaryngological Research Society)

สำหรับแพทย์ที่สนใจเทคนิคใหม่นี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/coa.12791

#ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง #โรงพยาบาลศรีนครินทร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น

ติดต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์

โทร. 043-366311, 043-366313

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการวารสาร British Journal of Medicine and Medical Research

วารสาร British Journal of Medicine and Medical Research เป็นวารสารทางการแพทย์นานาชาติ ที่เปิดให้อ่านได้ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก วารสารได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล US National Library of Medicine (NLM) Catalog, ISI Web of Science citations, Index Medicus, ProQuest, EBSCOhost, DOAJ และอื่น ๆ

บรรณาธิการของวารสารนี้มาจากทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยผศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย เป็นบรรณาธิการที่เป็นคนไทยเพียงผู้เดียว ท่านสามารถเข้าดูรายชื่อบรรณาธิการได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.sciencedomain.org/journal/12/editorial-board-members