รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องชนิดซ่อนแผลใต้คางสำเร็จเป็นคนแรกของโลก

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คิดค้นเทคนิคการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องแบบใหม่ โดยซ่อนรอยแผลไว้ใต้คางและ/หรือหลังใบหู เรียกว่า post-auricular submental approach thyroidectomy หรือ PSA

เทคนิคใหม่นี้จะมีแผลขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรที่ใต้คาง เซาะแผลใต้ผิวหนังน้อยลงกว่าเดิมครึ่งหนึ่ง ไม่มีแผลในช่องปาก จึงลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการหายของแผลจะเร็วกว่า คนไข้สามารถรับประทานอาหารปกติตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัด อีกทั้งไม่มีแผลที่ทรวงอกหรือรักแร้ซึ่งไม่สวยงาม

อาจารย์ได้เริ่มผ่าตัดเทคนิคใหม่นี้ตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ (the British Association of Otorhinolaryngology- Head & Neck Surgery) และสมาคมโสต ศอ นาสิกแพทย์เพื่อการวิจัยแห่งประเทศอังกฤษ (The Otorhinolaryngological Research Society)

สำหรับแพทย์ที่สนใจเทคนิคใหม่นี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ตาม link ด้านล่าง

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/coa.12791

#ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง #โรงพยาบาลศรีนครินทร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น

ติดต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์

โทร. 043-366311, 043-366313

Leave a Reply