รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการวารสาร British Journal of Medicine and Medical Research

วารสาร British Journal of Medicine and Medical Research เป็นวารสารทางการแพทย์นานาชาติ ที่เปิดให้อ่านได้ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิก วารสารได้รับการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล US National Library of Medicine (NLM) Catalog, ISI Web of Science citations, Index Medicus, ProQuest, EBSCOhost, DOAJ และอื่น ๆ

บรรณาธิการของวารสารนี้มาจากทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยผศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย เป็นบรรณาธิการที่เป็นคนไทยเพียงผู้เดียว ท่านสามารถเข้าดูรายชื่อบรรณาธิการได้ตาม link ด้านล่าง

http://www.sciencedomain.org/journal/12/editorial-board-members

Leave a Reply