รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการร่วมในวารสาร Journal of Medical Case Reports

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการร่วมในวารสาร Journal of Medical Case Reports ในเครือ Springer Nature

https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/about/editorial-board

Leave a Reply