นักวิจัยจาก University of California แนะนำผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลใต้คาง

นักวิจัยจาก University of California พบว่าการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลในช่องปาก ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผ่าตัดในก้อนของต่อมไทรอยด์ขนาดใหญ่ได้ จึงแนะนำให้ลงแผลผ่าตัดใต้คางเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ที่มา: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31174063

สำหรับแพทย์ที่สนใจศึกษาการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์แบบลงแผลใต้คาง สามารถศึกษาได้จากบทความของ รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย

http://www.jmatonline.com/index.php/jmat/article/viewFile/8615/7644