ตำราศัลยกรรมต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์

ศัลยกรรมต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ยังเป็นศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดที่ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น การพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดชนิดใหม่ที่มีให้เลือกใช้มากขึ้น จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดต่อมพาราไทรอยด์ที่เพิ่มขึ้นจากภาวะไตวายเรื้อรัง และการผ่าตัดผ่านกล้องของต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้แต่งเห็นว่าในประเทศไทยยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ผ่านกล้อง จึงพยายามรวบรวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้แต่งและจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ ขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์

ผู้แต่ง: ภาธร ภิรมย์ไชย, ปาริฉัตร ประจะเนย์, ศักดา วราอัศวปติ, กฤชฐา จีระวงศ์พานิช

สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.chulabook.com/medical-and-nursing/190055

#ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ผ่านกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้อง #ผ่าตัดไทรอยด์ส่องกล้องทางช่องปาก #โรงพยาบาลศรีนครินทร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #ขอนแก่น