แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไทรอยด์ ThyPRO ฉบับภาษาไทย

แพทย์ นักวิจัยและผู้ที่รักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์ สามารถใช้แบบสอบถาม ThyPRO ที่แปลเป็นภาษาไทยและได้รับการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือแล้ว สามารถ download จาก linkด้านล่าง

โดยสามารถดูข้อมูลการทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือได้ในวารสาร International Archives of Otorhinolaryngology ตาม link นี้

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1701270