รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย เป็นแพทย์นักวิจัยหู คอ จมูก อันดับ 3 ของประเทศไทย

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ในประเทศไทย Top 100 ในเอเชีย และ Top 500 ในระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021